הפעלה ישירה | דו-דרכי

GEM-SOL® | A22 (G80-A) | 2 Way NC, NO
GEM-SOL® | A22 (G80-A) | 2 Way NC, NO
 • תבריג: BSP, NPT, M5, י "1/8
 • קוטר הדיזה: 2.4 – 1.0 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה

 

GEM-SOL® | A32 (GEM-A) | 2 Way NC, NO
GEM-SOL® | A32 (GEM-A) | 2 Way NC, NO
 • תבריג: BSP, NPT י"1/4 ,"1/8
 • קוטר הדיזה: 4.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-SOL® | I32 (GEM-I) | Inline 2 Way NC, NO
GEM-SOL® | I32 (GEM-I) | Inline 2 Way NC, NO
 • תבריג:  BSP ,NPTי "1/4,"1/8
 • קוטר הדיזה: 3.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז
 • "INLINE MOUNTING"
GEM-SOL® | AL32 (GEM-A) | Large orifice 2 Way NC, NO
GEM-SOL® | AL32 (GEM-A) | Large orifice 2 Way NC, NO
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/4
 • קוטר הדיזה: 8.0 – 6.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
GEM-SOL® | L32 (GEM-L) | Low pressure flows 2 Way NC, NO
GEM-SOL® | L32 (GEM-L) | Low pressure flows 2 Way NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "1/2-"1/4
 • קוטר הדיזה: 12.0 – 8.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
GEM-SOL® | L32 (GEM-L) | Low pressure flows 2 Way NC
GEM-SOL® | L32 (GEM-L) | Low pressure flows 2 Way NC
 • תבריג: BSP, NPTי "1,"3/4
 • קוטר הדיזה: 25.0 ,20.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה