פרופורציונלי

GEM-SOL® | CPR (GEM-CPR) | Precise Isolated Proportional 2 Way NC
GEM-SOL® | CPR (GEM-CPR) | Precise Isolated Proportional 2 Way NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/2
 • קוטר הדיזה: 8.0 מ"מ (עד L/hי600)
 • גוף:  PVC
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-SOL® | PR16 (G65-PR) | Proportional 2 Way NC
GEM-SOL® | PR16 (G65-PR) | Proportional 2 Way NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "M5, #10UNF, 1/8
 • קוטר הדיזה: 1.6 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה
GEM-SOL® | PR32 (GEM-PR) | Proportional 2 Way NC
GEM-SOL® | PR32 (GEM-PR) | Proportional 2 Way NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/4 ,"1/8
 • קוטר הדיזה:  4.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
GEM-SOL® | PR22 (G80-PR) | Proportional 2 Way NC
GEM-SOL® | PR22 (G80-PR) | Proportional 2 Way NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "M5, 1/8
 • קוטר הדיזה: 2.4 – 1.0 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה