שסתומים

לפניכם קטלוג השסתומים של בקרה בשילוב הטכנולוגיות המתקדמות בעולם - שסתומים להפעלות מכניות, שסתומים להפעלות אויר, שסתומים להפעלות חשמליות ועוד.