אנשי קשר תחום מתקנים

$key_people_image
עצמון ישראל
מנהל מרכז מכירות מתקנים
israel.atzmon@baccara-geva.com
T. 050 5470004
$key_people_image
יניב צמח
נציג מכירות מתקנים
yaniv.tzemach@baccara-geva.com
T. 050 5470008

צור קשר