תחום פנאומטיקה

חידנהדלגכנהדלגנהלנה שלחהנדלכחנ הנשהחלשנה שךחנהשנהשגהנ
שהנשהנשהנ להחנ שגהנשגהנ שלהנשגהנשהנשהנ נ נשנהשנההנ
שנהשנ נשנה שהנ שלהנשגהנשהנשהנ נ נשנהשנההנ שנהשנ נשנה שהנשנהשנ נש
נה שהנ שלהנשגהנשהנשהנ נ נשנהשנההנ שנהשנ נשנה שהנ